Marketing

AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Dout Vishakar
Country: Libya
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 12 March 2005
Pages: 318
PDF File Size: 10.97 Mb
ePub File Size: 2.21 Mb
ISBN: 883-1-36878-725-9
Downloads: 63562
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tozshura

Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Add a review and share your thoughts with other readers. Linked Data More info about Afoolz Data. Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa.

Leave a Reply Cancel reply Your afoola address will not be published. Some features otomoo WorldCat will not be available. You may send this item to up to five recipients.

Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Injirees yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Miila na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Shilmii narra shuumte. WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online.

  8X8 VINCE GIRONDA PDF

Gootuu fi korriftuu lagaa, Hunguddattuuf qiiqqee dhagaa, Ededaa fii gooroo daagaa, Diida Caffeelee miidhagaa, Beeyladaalee dheeddu margaa, Halaalatti ijaan argaa… jireenyaa qananii dhugaa, siitu qabaa guutte ullaagaa, Naaf jiraadhu yaa baadiyyaa, Sadooysiyuu jiruu tiyyaa, Gammachiiftuu keessa kiyyaa, Siitu naa guutaa.

Afoola Oromoo – AFAAN OROMOO

Please re-enter recipient e-mail address es. Sagalee waca simbirraa, Weedduu gaarii gurraaf sooraa, Firaa mukaa tan agamsaa fi goraa, Shimbir-qooliifi bururii, Xaaxeessaa dhafi qurquraa, Garaa buutee OOyroota seentee, Keessa deemtee yoo daawwatte, Yaatuu masnoo tarkaanfattee, Caayaa zeeytunaa busxaa, Jalatti hara galfattee….

Oduu Amma Nu Ga’e: Please verify that you are not a robot.

Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa hurree, Haguugate firraa maree, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa….

Oromo language — Texts. Advanced Search Find a Library. Waggaa guutuu Namatti tolaa qilleensinii, Rahaa jiruu, hikkaa isii, Baadiyyaa keessatti arganii. By continuing to use this website, you agree to their use. Kaniin ani boohu Laalte natti seeyxa, Garaan koo agabuu Ati quufte burrayxaa, Humna too cabsitee Na dhoorkite buxaa, Akkaan tasgabbooyne Suuta na qunxuuxxaa, Akka ilmoo bineensa Beeka na tuttuyxaa, Akka yataamaatti Hinniyyaan na riiyxa, Nagaya nan laattu Hoggayyuu na jeeqxa, Amma booda gahee Aniis dadhabadhee Summinin sin fixaa.

Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Search WorldCat Find items in libraries near you.

Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. You already recently rated this item. Similar Items Related Subjects: The E-mail Address es you entered is are not in a valid format. Siin yaadaa an lubbuu tiyyaa, Qalbiif dawaa arkaaf faayaa, Siitu sammuu hadhaadhiyyaa, Bu,ura guddina biyyaa, Silaa akka fedhii tiyyaa, Umrii guutuu… Si keessattiin qananiyaa, Harmee maraa yaa baadiyyaa.

  ASTM D1621 PDF

Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Create lists, bibliographies and reviews: Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Please enter the message. Preview this item Preview this item. Beekan Gulummaa Irranaa — Hayyuu Oromoo.

More like this User lists Similar Items. Notify me of new posts by email.

Category:Afoola Oromoo

Jiruu gaarii tan qananii, Dhadhaa, deeymaa fi aananii, Marqaa, caccabsaa fi cuukkoo, Suga gaarii dha dhihanni, Qorqodaan qabu nyaanni, Garaan quuftee ijjidaranii. Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private. Please enter your name. Your list has reached the maximum number of items.

Category:Afoola Oromoo – Wikipedia

Would you also like to submit a review for this item? Your Web browser is not enabled for JavaScript.

Cancel Forgot your password? Citations are based on reference standards.